Nasza oferta

Nasza oferta obejmuje szeroki zakres wykonywanych przez naszą firmę usług.

Cięcie nawierzchni

Firma posiada sprzęt wyposażony w system odsysania. Nowoczesne maszyny oraz wykwalifikowany zespół to gwarancja prac wykonanych czysto i precyzyjnie.

Oferujemy:

 • Cięcie nawierzchni betonowych i bitumicznych na głębokość do 50 cm,
 • Cięcie szczelin rozszerzania,
 • Pierwsze cięcia odprężające w świeżym betonie,
 • Poszerzenie szczelin skurczowych

Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych

Polega na oczyszczeniu szczeliny szczotką mechaniczną, ewentualne osuszenie wilgotnej szczeliny struminiem gorącego powietrza oraz uszczelnienie zgodnie ze specyfikacją techniczną.

Oferta uszczelnień:

 • masy zalewowe na gorąco,
 • masy uszczelniające na zimno,
 • uszczelnienie wkładkami profilowymi EPDM,
 • parkingi wielopoziomowe,
 • torowiska tramwajowe
 • szczeliny przykrawężnikowe
 • przystanki autobusowe

Naprawa nawierzchni betonowych i asfaltowych

Oferujemy kompleksowe utrzymanie nawierzchni lotniskowych.
Do napraw ubytków w nawierzchniach stosujemy wysokiej jakości materiały renomowanych firm.

Oferta napraw:

 • wymiana fragmentów płyt nawierzchni betonowych
 • odłamania, wykruszenia krawędzi i naroży
 • odpryski pomarglowe
 • pęknięcia szczelinowe
 • pęknięcia włosowate

Rowkowanie (grooving) oraz szlifowanie (grinding)

Rowkowanie ma na celu lepsze odprowadzenie wody i szybsze osuszanie nawierzchni.
Szlifowanie polega na niwelowaniu nierówności nawierzchni, uskoków (stopni) płyt betonowych, nadaje odpowiednią teksturę oraz szorstkość nawierzchni.

Cięcie liną diamentową

Stosowane głównie w trudno dostępnych miejscach, przy pracach rozbiórkowych mostów, wiaduktów, obiektów wielogabarytowych.

Natrysk środkami hydrofobowymi

Hydrofobizację wykonuje się najczęściej metodą natrysku. Przy wyborze impregnatu należy kierować się właściwościami użytkowymi takimi jak zdolność do penetracji materiału i uzyskanie obniżenia nasiąkliwości danego materiału.