Diakrom

Cięcie nawierzchni betonowych i asfaltowych

Firma DIAKROM

zajmuje się kompleksowym wykonaniem dylatacji w nawierzchniach betonowych oraz utrzymaniem nawierzchni lotniskowych.

Posiadamy nowoczesny sprzęt

oraz doświadczonych pracowników którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje.

zobacz więcej

Dbamy o jak najlepsze efekty naszej pracy i zadowolenie naszych klientów. Nasi pracownicy przestrzegają zasady BHP oraz posiadają uprawnienia na powierzony im sprzęt.

Referencje

Zobacz nasze referencje

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Totam sequi est corporis quaerat voluptatem dignissimos quod voluptates, quas aliquid beatae aspernatur, quae ab, hic adipisci culpa facere accusantium tenetur animi!

zobacz więcej
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestuje w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz wzrost zatrudnienia poprzez zakup innowacyjnej maszyny do cięcia powierzchni betonowych i asfaltowych” mająca na celu rozwój przedsiębiorstwa i tym samym zwiększenie jej przychodów poprzez realizację zakresu rzeczowego oraz utworzenie dwóch miejsc pracy do momentu złożenia wniosku o płatność ostateczną współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.